Współpraca
z biznesem

UW/04/INZGENMIKRO/7

Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Lokalizacja:

Uniwersytet Warszawski

Nazwa aparatury:

Skaner laserowy do obrazowania ilościowego w biologii molekularnej z oprogramowaniem wraz z urządzeniami do autoradiografii i dodatkowymi urządzeniami peryferyjnymi