Współpraca
z biznesem

UW/04/LBSFC/1

Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Lokalizacja:

Uniwersytet Warszawski

Nazwa aparatury:

Zestaw spektrometrów masowych; QIT^(n=1-10) i MALDI-CID-MS/MS-TOF^(2) wraz zestawami LC do przygotowania próbek