Współpraca
z biznesem

UW/04/LBSFC/2

Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Lokalizacja:

Uniwersytet Warszawski

Nazwa aparatury:

Zestaw do fotolitografii, system osadzania cienkich filmów (napylarka termiczna oraz plazmowa), system trawienia plazmą tlenową, system trawienia reaktywnymi jonami