Współpraca
z biznesem

UW/04/LBSFC/3

Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Lokalizacja:

Uniwersytet Warszawski

Nazwa aparatury:

Zestaw mikroskopu emisji polowej wraz z przystawkami EDS i BSDX