Współpraca
z biznesem

UW/04/LBSFC/4

Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa aparatury:

Podczerwień wibracyjna wraz zestawem do przygotowania akcesoriów