Współpraca
z biznesem

UW/04/LBSFC/6

Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa aparatury:

Zestaw spektrometrów do analizy aktywacyjnej z oprzyrządowaniem