Współpraca
z biznesem

UW/04/LBSFC/8

Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Lokalizacja:

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, ul. Żwirki i Wigury 101

Nazwa aparatury:

Zestaw spektrometrów ICP-TOF-MS i GC-MS