Współpraca
z biznesem

UW/04/LTNMF/1

Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa aparatury:

Spektroskop XPS wysokiej klasy do analiz składu powierzchni materiałów