Współpraca
z biznesem

UW/04/LTNMF/2

Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa aparatury:

Zestaw pomiarowy do badań optycznych materii obejmujący: Laser Nd:YAG (o pracy ciągłej), Laser jonowy (gazowy o pracy ciągłej), Detektory VIS i NIR, niezbędna optyka, monochromatory i stoły optyczne, zintegrowany spektrometr UV-VIS-NIR - MIR - FIR wysokiej czułości z kontrolowaną atmosferą próbek (próżniowy) o zakresie 190nm-10cm-1 z przystawką do badań odbiciowych