Współpraca
z biznesem

UW/04/LTNMF/3

Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa aparatury:

Uniwersalny analizator własności fizykochemicznych materii wraz z odzyskiwarką ciekłego helu