Współpraca
z biznesem

UW/04/LTNMF/4

Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa aparatury:

Magnetometr do zautomatyzowanych pomiarów w zakresie temp. od 2K do 300K