Współpraca
z biznesem

UW/04/NANO/1

Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa aparatury:

Stanowisko do epitaksji z wiązek molekularnych MBE (Molecular Beam Epitaxy) z wyposażeniem