Współpraca
z biznesem

UW/04/NANO/2

Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa aparatury:

Urządzenie do obróbki skupioną wiązką jonów (Focused Ion Beam - FIB) z wyposażeniem