Współpraca
z biznesem

UW/04/NANO/3

Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa aparatury:

Wyposażenie pracowni przygotowania urządzeń półprzewodnikowych