Współpraca
z biznesem

UW/04/NANO/4

Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa aparatury:

Mikroskop sił atomowych (AFM) z komorą próżniową pracujący w szerokim zakresie temperatur