Współpraca
z biznesem

UW/04/NANO/5

Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa aparatury:

Optyczny oscylator parametryczny (Optical Parametrical Oscilator - OPO) z wyposażeniem