Współpraca
z biznesem

UW/04/NANO/6

Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa aparatury:

Magnetometr typu SQUID z oprzyrządowaniem do badań magnetooptycznych