Współpraca
z biznesem

UW/04/NANO/7

Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa aparatury:

Aparatura do rozdzielonych w czasie pomiarów luminescencji wyposażona w kamerę smugową o rozdzielczości pikosekundowej