Współpraca
z biznesem

UW/04/PROTEO/2

Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa aparatury:

Aparat do próżniowego osuszania i liofilizacji próbek białkowych do badań proteomicznych; drobny sprzęt laboratoryjny służący do przygotowania próbek do badań za pomocą spektrometrów mas