Współpraca
z biznesem

UW/04/PROTEO/3

Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa aparatury:

Rozbudowa systemu do analizy proteomicznej (pompy próżni wstępnej do spektrometru masowego, źródło jonów, źródło wody super czystej, zbiornik na ciekły azot, system klimatyzacji, lampy bakteriobójcze z programatorem, sprzęt komputerowy, drukarka do analizy i przetwarzania danych proteomicznych