Współpraca
z biznesem

UW/04/SLCJ/5

Nazwa Centrum

Pracownia Chemii 11C i 15O UW

Nazwa labolatorium

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

Lokalizacja:

Warszawa, ul.Pasteura 5a

Nazwa aparatury:

Wyciąg chemiczny z nawiewem laminarnym

Wykorzystanie:

Z uwagi na interdyscyplinarny profil działalności oferta Pracowni jest skierowana do podmiotów zainteresowanych zastosowaniem pozytonowej tomografii emisyjnej w badaniach przedklinicznych.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

W ramach grupy badawczej i współpracujących zespołów oferujemy:

  • dostarczanie standardowych i innowacyjnych radiofarmaceutyków PET,
  • opracowywanie metod syntezy i wytwarzanie krótkich serii radiofarmaceutyków do badań według zamówienia,
  • prowadzenie badań przedklinicznych i klinicznych we współpracy z jednostkami naukowymi i przemysłowymi,
  • obrazowanie PET/CT/SPECT małych zwierząt wraz z infrastrukturą do pracy ze zwierzętami (m.in. system indywidualnie wentylowanych klatek (IVC), zestawy anestezjologiczne, system monitorowania parametrów życiowych badanych obiektów, komory laminarne itp.),
  • pomiary spektrometryczne α, β, γ, pomiary chromatograficzne z detekcją radiometryczną, fluorescencyjną i spektrometrii mas.

Zdjęcia aparatury:
Wyciąg chemiczny z nawiewem laminarnym