Współpraca
z biznesem

UW/04/STRUBIOM/2

Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa aparatury:

Optyczny zestaw do badan in vitro/in vivo układów biologicznych i warstwowych