Współpraca
z biznesem

UW/04/STRUBIOM/3

Nazwa Centrum

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Nazwa aparatury:

Zestaw mikroskopu do badań układów biologicznych z możliwością modelowania komputerowego