Współpraca
z biznesem

WUM/CBP/1.3

Nazwa Centrum

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Lokalizacja:

SPCSK, Klinika Chorób Wewnętrznych Nadciśnienia Tętniczego Angiologii, ul. Banacha 1a, Piętro II Blok „E” Warszawa

Nazwa aparatury:

Real-time PCR

Opis aparatury:

Termocykler 7500 Real Time PCR System firmy Applied Biosystems zapewnia nam wykonywanie najwyższego poziomu badań w analizach genetyczno-sądowych.

Umożliwia przeprowadzenie analizy jakościowej i ilościowej genomowego DNA pochodzącego od człowieka oraz ujawnienie i określenie stężenia męskiego DNA w mieszaninie. Pozwala na szybkie wykrycie, amplifikację i identyfikację śladowej analizowanej sekwencji DNA oraz zdegradowanych ilości kwasów nukleinowych. Jest metodą mniej pracochłonną, szybszą, bardziej czułą i wiarygodną, a dodatkowo minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia.

Zakup termocyklera 7500 Real Time PCR System umożliwił nam rozpoczęcie procesu akredytacji laboratorium co jest ustawowym obowiązkiem laboratoriów genetycznych

Zdjęcia aparatury: