Współpraca
z biznesem

WUM/CBP/1.4

Nazwa Centrum

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Lokalizacja:

Zakład Gogenetyki Medycznej, ul Pawińskiego 3c

Nazwa aparatury:

Wysokoprzepustowe analizatory polimorfizmu DNA

Opis aparatury:

MiSeq FGX Forensic Genomics System to pierwszy w pełni zatwierdzony system do badań genomiki kryminalistycznej.

Kompletny system oprogramowania sterującego wykorzystuje zestawy bibliotek przygotowane i dostosowane do zakresu analizy DNA niezbędnej w laboratoriach kryminalistycznych. Generuje więcej informacji w trudnych do analizy próbkach DNA i mieszankach biologicznych, dostarczając więcej informacji z jednego testu. Oprócz rozwiązywania przestępczości MiSeq FGX Forensic Genomics system może pomóc w identyfikacji szczątków ludzkich z masowych katastrof, takich jak wypadki lotnicze lub przypadków terroryzmu gdyż umożliwia badanie 96 próbek jednocześnie.

Zdjęcia aparatury: