Współpraca
z biznesem

WUM/CBP/1.5

Nazwa Centrum

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Nazwa labolatorium

Laboratorium Zaawansowanych Biotechnologii

Lokalizacja:

CePT, Banacha 1B, pokój B27

Nazwa aparatury:

Autoklawy, zgrzewarka

Opis aparatury:

Tuttnauer 2840 ELCG-D

Sterylizator parowy stołowy z niezależną wytwornicą pary i systemem szybkiego chłodzenia, służący przede wszystkim do sterylizacji płynów. Technologia chłodzenia znacznie skraca czas cyklu i zmniejsza ryzyko zbyt długiej ekspozycji płynów na wysokie temperatury.

Tuttnauer ELARA11-D

Sterylizator parowy stołowy z próżnią wstępną umożliwiającą skuteczną sterylizację narzędzi oraz przedmiotów porowatych opakowanych i nieopakowanych. System próżniowy umożliwia usunięcie pęcherzyków powietrza z pakietów, co poprawia przenikanie pary, a także zapewnia całkowite wysuszenie wsadu po zakończonym procesie sterylizacji.

Wykorzystanie:

Tuttnauer 2840 ELCG-D

Sterylizator parowy stołowy z niezależną wytwornicą pary i systemem szybkiego chłodzenia, służący przede wszystkim do sterylizacji płynów. Technologia chłodzenia znacznie skraca czas cyklu i zmniejsza ryzyko zbyt długiej ekspozycji płynów na wysokie temperatury.

Tuttnauer ELARA11-D

Sterylizator parowy stołowy z próżnią wstępną umożliwiającą skuteczną sterylizację narzędzi oraz przedmiotów porowatych opakowanych i nieopakowanych. System próżniowy umożliwia usunięcie pęcherzyków powietrza z pakietów, co poprawia przenikanie pary, a także zapewnia całkowite wysuszenie wsadu po zakończonym procesie sterylizacji.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Sterylizacja

Zdjęcia aparatury: