Współpraca
z biznesem

WUM/CBP/1.6

Nazwa Centrum

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Nazwa labolatorium

Zakład Immunologii Centrum Biostruktury

Lokalizacja:

Zwierzętarnia Centrum Biostruktury Ul. Pawińskiego 3c

Nazwa aparatury:

System do obrazowania przeżyciowego (IVIS)

Opis aparatury:

System do bio-obrazowania (bio-imaging) in vivo umożliwia przeprowadzenie na szeroką skalę doświadczeń na zwierzętach, w których oceniany jest wpływ opracowanych technologii terapeutycznych na progresję zarówno guzów pierwotnych jak i przerzutów nowotworowych. Urządzenie wykrywa luminescjencję i fluorescencję pochodzącą zarówno z komórek jak i wyznakowanych związków chemicznych. Zastosowanie systemu do bio-obrazowania nie tylko umożliwia uzyskanie unikatowych, nieosiągalnych innymi metodami informacji ważnych przy rozwoju potencjalnych leków przeciwnowotworowych, ale zmniejsza również liczbę zwierząt laboratoryjnych, które są wykorzystywane w badaniach. Jest to możliwe dzięki przyżyciowemu monitorowaniu liczby i lokalizacji komórek nowotworowych w wielu punktach czasowych. Dotychczasowe badania wymagały uśmiercania wymaganej liczby zwierząt w każdym badanym punkcie czasowym. System do obrazowania umożliwia również monitorowanie dystrybucji badanych związków terapeutycznych w organizmie zwierząt.

Wykorzystanie:

1. Badanie komórek po transplantacji (ocena żywotności, proliferacji, migracji)
2. Analiza ekspresji genów (warunkowa, stała, tkankowo-specyficzna)
3. Ocena skuteczności terapii genowej (nasilona ekspresja oraz wyciszenie ekspresji genu)
4. Monitorowanie postępu choroby nowotworowej lub skuteczności leczenia (np. wzrost i tworzenie przerzutów nowotworowych)

Zdjęcia aparatury: