Współpraca
z biznesem

WUM/CBP/2.1

Nazwa Centrum

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Lokalizacja:

CBP ul. Banacha 1b

Nazwa aparatury:

Licznik scyncylacyjny