Współpraca
z biznesem

WUM/CBP/3.1

Nazwa Centrum

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Nazwa labolatorium

Laboratorium Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii

Lokalizacja:

Wydział Farmaceutyczny ul. Banacha 1, Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii

Nazwa aparatury:

Chromatograf cieczowy (HPLC) z detektorem diodowym, chromatograf cieczowy z detektorem masowym - Wyposażenie laboratorium- aplikator TLC, system do dokumentacji płytek TLC z oprogramowaniem, densytometr TLC z oprogramowaniem, płyta grzewcza TLC, urządzenie do wywoływania płytek TLC, waga analityczna, młynek uniwersalny, wyparka z podnośnikiem, digestorium, UPS-y (szt. 4), klimakonwektor i klimatyzator, centrala wentylacyjna, wentylator, tłumiki hałasu, czerpnia powietrza. Loża z nawiewem do pracy z komórkami, inkubator do hodowli komórek, mikroskop odwrócony, chłodziaraka oraz drobne wyposażenie (pipety, pipetor, ssak, palnik oraz drugi detektor (detektor wyładowań kronowych Corona CAD)

Opis aparatury:

1. Ultrasprawny chromatograf cieczowy (UHPLC) z detektorem z matrycą diodową (DAD), z detektorem wyładowań koronowych (Corona CAD ) oraz z detektorem masowym (MS/MS).

2. Zestaw do chromatografii cienkowarstwowej (TLC) składający się z:

  • aplikatora do płytek do chromatografii cienkowarstwowej (TLC),
  • systemu do dokumentacji płytek TLC z oprogramowaniem,
  • densytometru z oprogramowaniem,
  • płyty grzewczej do płytek TLC,
  • urządzenia do wywoływania płytek TLC.

Wykorzystanie:

Oba zestawy aparaturowe wykorzystywane są do badania składu jakościowego i ilościowego wyciągów roślinnych. Chromatografia UHPLC i TLC pozwalają na rozdział poszczególnych związków występujących w wyciągach, natomiast detektor DAD, densytometr oraz spektrometr mas typu pułapka jonowa, pozwalają na wstępne scharakteryzowanie rozdzielonych składników.

Zdjęcia aparatury: