Współpraca
z biznesem

WUM/CBP/3.2

Nazwa Centrum

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Nazwa labolatorium

Laboratorium Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii

Lokalizacja:

Wydział Farmaceutyczny, ul. Banacha 1, Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii

Nazwa aparatury:

Aparat HPLC-MS MS z potrójnym kwadrupolem do badań ilościowych i klimatyzatorem

Opis aparatury:

1. Ultrasprawny chromatograf cieczowy (UHPLC) z detektorem z matrycą diodową (DAD), z detektorem wyładowań koronowych (Corona CAD) oraz z detektorem masowym (MS/MS).

2. Zestaw do chromatografii cienkowarstwowej (TLC) składający się z: aplikator do płytek do chromatografii cienkowarstwowej (TLC), system do dokumentacji płytek TLC z oprogramowaniem, densytometr z oprogramowaniem, płyta grzewcza do płytek TLC, urządzenie do wywoływania płytek TLC.

Wykorzystanie:

Oba zestawy aparaturowe wykorzystywane są do badania składu jakościowego i ilościowego wyciągów roślinnych. Chromatografia UHPLC i TLC pozwalają na rozdział poszczególnych związków występujących w wyciągach, natomiast detektor DAD, densytometr oraz spektrometr mas typu pułapka jonowa pozwalają na wstępne scharakteryzowanie rozdzielonych składników.

Zdjęcia aparatury: