Współpraca
z biznesem

WUM/CBP/4.1

Nazwa Centrum

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Nazwa labolatorium

Laboratorium Mikrobiologii Farmaceutycznej

Lokalizacja:

Budynek CBP, ul. Banacha 1B, 02-097 Warszawa, III piętro, pok. MF 12

Nazwa aparatury:

Stanowisko wyposażone w dwa systemy aparaturowe z oprzyrządowaniem i pakietem startowym: 1) system do badania wpływu różnorodnych czynników wzrostu drobnoustrojów; 2) system do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów.

Opis aparatury:

1) System do badania wpływu różnorodnych czynników wzrostu drobnoustrojów.
Prod. Growth Curves,  model: Bioscreen C 510370 z wyposażeniem

2) System do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości  drobnoustrojów.
Prod. BioMerieux, model VITEK 2 Compact 30 z wyposażeniem

Wykorzystanie:

1) Hodowla i badanie aktywności drobnoustrojów.

2) Identyfikacja drobnoustrojów i oznaczanie ich lekowrażliwości.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

1) Hodowla drobnoustrojów i wykreślenie krzywych wzrostu.

2) Identyfikacja szczepów bakterii i określenie profilu lekowrażliwości bakterii.

Zdjęcia aparatury: