Współpraca
z biznesem

WUM/CBP/4.2

Nazwa Centrum

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Nazwa labolatorium

Laboratorium Mikrobiologii Farmaceutycznej

Lokalizacja:

Budynek CBP, ul. Banacha 1B, 02-097 Warszawa, III piętro, pok. MF 10

Nazwa aparatury:

Stanowisko do badań genetycznych drobnoustrojów wraz z wyposażeniem laboratorium FW15 w CePT

Opis aparatury:

Dwustopniowy system oczyszczania wody.
Prod. Millipore SAJ, model: Elix Advantage Synergy UV.

Wykorzystanie:

System Elix Advantage – produkcja wody pierwszego stopnia – woda stopnia analitycznego o oporności > 5 MΩ* cm w 25°C do sporządzania podłoży mikrobiologicznych.

System Synergy 185 UV – produkcja wody drugiego stopnia – woda ultra czysta o oporności 18,2 MΩ*cm w 25°C do analiz i badań metodami molekularnymi.

Zdjęcia aparatury: