Współpraca
z biznesem

WUM/CBP/4.2

Nazwa Centrum

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Nazwa labolatorium

Laboratorium Mikrobiologii Farmaceutycznej

Lokalizacja:

Budynek CBP, ul. Banacha 1B, 02-097 Warszawa, III piętro, pok. MF 12

Nazwa aparatury:

Stanowisko do badań genetycznych drobnoustrojów wraz z wyposażeniem laboratorium FW15 w CePT

Opis aparatury:

Próbnik powietrza-analizator mikrobiologicznej czystości powietrza w komorze laminarnej
Prod. VWR International, model: SAS Super ISO 100

Wykorzystanie:

Badanie czystości mikrobiologicznej powietrza.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Badanie czystości mikrobiologicznej powietrza.

Zdjęcia aparatury:
Stanowisko do badań genetycznych drobnoustrojów wraz z wyposażeniem laboratorium FW15 w CePT