Współpraca
z biznesem

WUM/CBP/4.2

Nazwa Centrum

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Nazwa labolatorium

Laboratorium Mikrobiologii Farmaceutycznej

Lokalizacja:

Budynek CBP, ul. Banacha 1B, 02-097 Warszawa, III piętro, pok. MF 15

Nazwa aparatury:

Stanowisko do badań genetycznych drobnoustrojów wraz z wyposażeniem laboratorium FW15 w CePT

Opis aparatury:

System do ilościowego PCR (Real Time PCR)

Prod. Bio-Rad,  model: CFX 96

Wykorzystanie:

Ilościowa analiza obecności i ekspresji genów organizmów prokariotycznych i eukariotycznych

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Ilościowa analiza obecności i ekspresji genów organizmów prokariotycznych i eukariotycznych.

Zdjęcia aparatury: