Współpraca
z biznesem

WUM/CBP/4.2

Nazwa Centrum

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Nazwa labolatorium

Laboratorium Mikrobiologii Farmaceutycznej

Lokalizacja:

Budynek CBP, ul. Banacha 1B, 02-097 Warszawa, III piętro, pok. MF 10

Nazwa aparatury:

Stanowisko do badań genetycznych drobnoustrojów wraz z wyposażeniem laboratorium FW15 w CePT

Opis aparatury:

Laboratoryjna wytwornica lodu.

Prod. Scotsman, model: AF 80 AS

Wykorzystanie:

Wytwarzanie i przechowywanie lodu w postaci granulatu o temp. -1°C/ -3°C do inkubacji preparatów i ich przenoszenia.