Współpraca
z biznesem

WUM/CBP/4.2

Nazwa Centrum

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Nazwa labolatorium

Laboratorium Mikrobiologii Farmaceutycznej

Lokalizacja:

Budynek CBP ul. Banacha 1B, 02-097 Warszawa, III piętro, pok. MF 12

Nazwa aparatury:

Stanowisko do badań genetycznych drobnoustrojów wraz z wyposażeniem laboratorium FW15 w CePT

Opis aparatury:

Zestaw do elektroforezy pulsacyjnej
Prod. Bio-Rad, model: CHEF-DRIII

Wykorzystanie:

badanie pokrewieństwa genetycznego pomiędzy poszczególnymi izolantami drobnoustrojów

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Analiza genetyczna szczepów bakteryjnych pod kątem różnorodności i klonalności

Zdjęcia aparatury:
Stanowisko do badań genetycznych drobnoustrojów wraz z wyposażeniem laboratorium FW15 w CePT