Współpraca
z biznesem

WUM/CBP/4.2

Nazwa Centrum

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Nazwa labolatorium

Laboratorium Mikrobiologii Farmaceutycznej

Lokalizacja:

Budynek CBP, ul. Banacha 1B, 02-097 Warszawa, III piętro, pok. MF 21

Nazwa aparatury:

Stanowisko do badań genetycznych drobnoustrojów wraz z wyposażeniem laboratorium FW15 w CePT

Opis aparatury:

Autoklaw, prod. Tuttnauer LTD, model: 2840 ELCG-D.
Sterylizator parowy, prod. Tuttnauer Ltd, model: T-Max 4 z wyposażeniem.

Wykorzystanie:

Sterylizacja podłoży mikrobiologicznych, buforów, szkła i wyrobów plastikowych.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Sterylizacja podłoży mikrobiologicznych, buforów, szkła i wyrobów plastikowych.

Zdjęcia aparatury:
WUM/CBP/4.2
WUM/CBP/4.2