Współpraca
z biznesem

WUM/CBP/5.1

Nazwa Centrum

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Lokalizacja:

budynek CBP, ul. Banacha 1b

Nazwa aparatury:

Mikroskop konfokalny z jednostką wielofotonową do badań in vitro i in vivo na modelach zwierzęcych wraz z wyposażeniem laboratoryjnym