Współpraca
z biznesem

WUM/CBP/5.2

Nazwa Centrum

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Lokalizacja:

CBP, ul. Banacha 1b

Nazwa aparatury:

Wyposażenie laboratorium w tym: dwa aparaty real time PCR, digestoria, biofotometr-aparat ELISA, homogenizator, miniwirówka stołowa 2 szt., pHmetr, aparat do elektroforezy i transferu białek, zamrażarka niskotemperaturowa, redestylator wody dla laboratorium