Współpraca
z biznesem

WUM/CBP/5.3

Nazwa Centrum

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Lokalizacja:

budynek CBP, ul. Banacha 1b

Nazwa aparatury:

Wyposażenie laboratorium, zestaw do badań spiroergometrycznych