Współpraca
z biznesem

WUM/CBP/5.4

Nazwa Centrum

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Nazwa labolatorium

Laboratorium Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej

Lokalizacja:

Budynek CePT, Banacha 1b, pomieszczenia ZF3-ZF8, ZMK 31

Nazwa aparatury:

Wyposażenie laboratorium: zestawy do pomiarów telemetrycznych parametrów hemodynamicznych, aktywności motorycznej, temperatury i innych u małych zwierząt w warunkach chronicznych z dodatkowym wyposażeniem (czujniki, zestawy komputerowe), aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego metodą bezpośrednią w badaniach krótkotrwałych, aparat do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego.

Opis aparatury:

1. Aparatura firmy Data Sciences International do długotrwałych pomiarów parametrów hemodynamicznych i elektrofizjologicznych (ciśnienie tętnicze, częstość skurczów serca, EKG, EEG, aktywność motoryczna) u małych zwierząt (myszy, szczury).

2. Aparatura firmy Biopac Systems Inc. przeznaczona do krótkotrwałych pomiarów parametrów hemodynamicznych i elektrofizjologicznych (ciśnienie tętnicze, częstość skurczów serca, EKG, EEG) u małych zwierząt (myszy, szczury).

3. Mikrotomograf komputerowy SKYSCAN umożliwiający badanie mikrostruktury materiałów biologicznych z rozdzielczością 0.008 mm

Wykorzystanie:

1. Kardiologia eksperymentalna, neurofizjologia.
Przy użyciu aparatury do pomiarów telemetrycznych istnieje możliwość pomiaru skurczowego, rozkurczowego ciśnienia tętniczego, częstości skurczów serca, aktywności motorycznej zwierząt oraz parametrów elektrofizjologicznych takich jak EKG, EEG przez całą dobę, przy ciągłym zapisie danych. Pomiary mogą być prowadzone u zwierząt czuwających, poruszających się swobodnie w swoich klatkach bytowych przez okres do 16 tygodni. W czasie całego eksperymentu pomiary odbywają się bez kontaktu zwierząt z człowiekiem (przy pomocy zaimplantowanych przed eksperymentem bezprzewodowych transmiterów) co zapewnia wysokiej jakości dane, bez artefaktów związanych ze stresem zwierząt.

2. Kardiologia eksperymentalna, neurofizjologia.
Przy użyciu aparatury BIOPAC istnieje możliwość pomiaru skurczowego, rozkurczowego ciśnienia tętniczego, częstości skurczów serca oraz parametrów elektrofizjologicznych takich jak EKG, EEG w krótkich (1-2 godziny) pomiarach u zwierząt w znieczuleniu ogólnym lub czuwających, poruszających się swobodnie w swoich klatkach bytowych.

3. Badania obrazowe narządów i tkanek.
Badania mikrotomograficzne tkanek (głównie twardych) i materiałów, analiza ich mikrostruktury, analiza gęstości, tworzenie komputerowych modeli 3D, wizualizacja mikrostruktury.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Aparatura 1 i 2 (DSI i Biopac). Badanie wpływu interwencji farmakologicznych i chirurgicznych na funkcjonowanie układu krążenia, układu nerwowego, np. badanie działania nowych związków na regulację układu krążenia lub badania toksyczności (kardiotoksyczności) znanych leków.

Aparatura 3 (Mikrotomograf). Eksperymentalne badanie i komputerowe modelowanie procesów gojenia kości. Matematyczne modelowanie i komputerowa symulacja wytwarzania tkanki kostnej i zmian jej mikrostruktury pod wpływem różnych czynników.

Zdjęcia aparatury: