Współpraca
z biznesem

WUM/CBP/5.5

Nazwa Centrum

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Lokalizacja:

budynek CBP, ul. Banacha 1b

Nazwa aparatury:

Zestawy do testowania i rejestracji zachowania małych zwierząt, system analizujący nieprzetworzone ultradźwięki