Współpraca
z biznesem

WUM/CBP/5.6

Nazwa Centrum

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Lokalizacja:

budynek CBP ul. Banacha 1b

Nazwa aparatury:

Wyposażenie laboratorium: stoły operacyjne, aparaty stereotaktyczne, lampy operacyjne, autoklaw, sterylizator gazowy.