Współpraca
z biznesem

WUM/CBP/6.1

Nazwa Centrum

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Nazwa labolatorium

Katedra i Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej

Lokalizacja:

Banacha 1b/II piętro

Nazwa aparatury:

Rozbudowany zestaw badawczy do komputerowej analizy obrazu: kamera, mikroskop, oprogramowanie morfometryczne z systemem konfokalnym oraz licznikiem-analizatorem komórek

Opis aparatury:

Mikroskop diagnostycznych ZEISS AXIO OBSERVER. Rozbudowany zestaw badawczy do komputerowej analizy obrazu: kamera, mikroskop, oprogramowanie morfometryczne z systemem konfokalnym i jednostką sterującą.

Mikroskop Axio Observer Z1 to zaawansowany system obrazowania o wysokiej jakości pod względem kontrastu i rozdzielczości obserwacji, funkcjonalności , odporności na wibracje i możliwości współpracy z komputerem (oprogramowanie ZEN Pro 2011). Mikroskop posiada optykę korygowaną na nieskończoność oraz apochromatyczne oświetlenie w świetle odbitym. Do przetwarzania obrazów służy monochromatyczna kamera AxioCam, która pozwala uzyskiwać rozdzielczość 4164(H) x 3120 (V) (13 megapikseli) i czasy integracji od 1 ms do 60 s.

Wykorzystanie:

Służy do badania w świetle przechodzącym i odbitym (epifluorescencja) zarówno żywych komórek i tkanek, jak i utrwalonych preparatów barwionych metodą cytoimmunofluorescencji. Techniki obserwacji: jasne pole, kontrast fazowy, kontrast interferencyjny Nomarskiego (DIC), fluorescencja. Zestaw mikroskopowy wyposażony jest w system oświetleniowy, na który składa się: oświetlacz halogenowy HAL 100 W oraz moduł fluorescencyjny Andor Technology Revolution DSD oraz filtry fluorescencyjne dla DAPI, GFP, Cy3. Dołączone oprogramowanie umożliwia komputerową analizę parametrów stereologicznych.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Będący na naszym wyposażeniu Axio Observer Z1 wyposażony jest w obiektywy ACHROPLAN (N-ACHROPLAN (5X/0,15 Ph1, 10X/0,25 Ph1), N-ACHROPLAN (20X/0,45, 40X/0,65) N-ACHROPLAN (100X/1,25 oil)) o wszechstronnym wykorzystaniu, szczególnie przydatne w analizie skrawków patologicznych. Umożliwiają obserwację w jasnym polu, kontraście fazowym i Nomarskiego oraz fluorescencji . Obiektyw Plan-APOCHROMAT SPF25 (63X/1,4 oil) zapewnia wysoką jakość odwzorowania kolorów przy idealnym ostrym obrazie. W skład zestawu wchodzi również moduł do wykonywania przekrojów optycznych, który eliminuje rozproszoną fluorescencję spoza płaszczyzny ostrości oraz umożliwia wykonywanie skrawków optycznych z możliwością rekonstrukcji 3D. Efektem są obrazy fluorescencyjne o bardzo wysokim kontraście i wysokiej rozdzielczości. Do akwizycji obrazów służy monochromatyczna kamera AxioCam. Wskazania parametrów urządzeń i ich kontrola odbywa się poprzez ekran dotykowy TFT i/lub za pomocą oprogramowania ZEN Pro 2011na komputerze stacjonarnym.

Zdjęcia aparatury: