Współpraca
z biznesem

WUM/CBP/6.2

Nazwa Centrum

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Nazwa labolatorium

Katedra i Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej

Lokalizacja:

Banacha 1b/II piętro

Nazwa aparatury:

Wyposażenie laboratorium: Mikroskop elektronowy

Opis aparatury:

Skaningowy Mikroskop Elektronowy, Phenom World, model: Phenom G2 PRO

Stacjonarny skaningowy mikroskop elektronowy służy do zaawansowanego obrazowania. Aplikacja ProSuite oferuje możliwość automatycznego zbierania danych i interpretacji obrazu. Dostępne dwa rodzaje uchwytów ułatwiające ładowanie różnych rodzajów próbek do analizy.

Parametry techniczne mikroskopu Phenom G2:

Podstawowe cechy układu:

 • moduł przetwarzania obrazu,
 • 17-calowy monitor dotykowy,
 • pokrętło sterujące,
 • membranowe pompy próżniowe,
 • zasilacz,
 • USB 2.0 Flash

Tryby obrazowania:

 • optyczny: powiększenie stałe 20-135x
 • elektronowy: powiększenie: 80-130 000x
 • rozdzielczość: ≤ 14nm

Rejestracja obrazu cyfrowego:

 • tryb optyczny: kamera czarno-biała
 • tryb elektronowy: wysokoczuły detektor elektronów wstecznie rozproszonych

www.phenom-world.com

Wykorzystanie:

Określanie struktur i procesów wewnątrzkomórkowych, badanie adhezji komórek do nanomateriałów, badanie absorbcji białek na powierzchni nanomateriałów, badanie interakcji międzykomórkowych. Analiza struktur materiałów stałych (organicznych i nieorganicznych) i nanomateriałów w skali mikronowej i submikronowej.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Analiza obrazu struktury badanej (organicznej / nieorganicznej) przy powiększeniu uzależnionym od rodzaju i sposobu przygotowania próbki. Wykonanie zdjęć o wysokiej rozdzielczości i jakości struktury badanej. Gwarantujemy dużą głębie ostrości, doskonałe parametry techniczne, możliwość obrazowania z kontrastem materiałowym. Analiza składu chemicznego powierzchni próbek, mikroanalizę jakościowa i ilościowa składu chemicznego struktury badanej w tym: analizy punktowe, liniowe, powierzchniowe.

Zdjęcia aparatury: