Aktualności

CePT pozyskał ponad 26 mln na zwiększenie zakresu usług i badań świadczonych dla przedsiębiorstw

6 lutego 2018 roku podpisano umowę dofinansowania na realizację projektu „Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii – CePT II”. W spotkaniu uczestniczyli Rektor prof. Mirosław Wielgoś i Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii prof. Jadwiga Turło oraz Janina Ewa Orzełowska – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego i Elżbieta Lanc – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego. Projekt będzie realizowany przez konsorcjum naukowe, w którego skład wchodzą: Warszawski Uniwersytet Medyczny – lider, Uniwersytet Warszawski oraz Instytut Wysokich Ciśnień PAN.

Województwo Mazowieckie udzieliło dofinansowania w wysokości 26 333 894,34 zł w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Łączne nakłady przewidziane na realizację Projektu wynoszą 45 814 271,65 zł.

Dzięki dofinansowaniu, konsorcjum CePT będzie mogło zwiększyć zakres usług i badań świadczonych dla przedsiębiorstw z obszaru zaawansowanych technologii – nanomedycyny, medycyny regeneracyjnej, diagnostyki medycznej i innych. Powiększona zostanie, między innymi, infrastruktura dla produkcji wyrobów z dziedziny nanomedycyny. Umożliwi to poszerzenie działalności CePT. Aparatura i wyposażenie zlokalizowane będą w pomieszczeniach konsorcjantów: Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej w Centrum Badań Przedklinicznych WUM, Wydziale Chemii UW oraz w siedzibie głównej IWC PAN.