Centrum Badań
Przedklinicznych
i Technologii

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK)

 1. Aurezyna – nowe narzędzie do zwalczania gronkowców. Instytut oferuje możliwość zakupu enzymu litycznego AUREZYNA, zwalczającego gronkowce poprzez lizę ich komórek. Gronkowce to groźne patogeny wywołujące szereg chorób, których leczenie jest coraz trudniejsze ze względu na szybko pojawiającą się lekooporność oraz bardzo powszechne nosicielstwo.
  Zalety aurezyny: selektywna – niszczy tylko gronkowce, w tym te oporne na antybiotyki, nie naruszając pożytecznej flory bakteryjnej; efektywna – w stężeniach nanomolowych niszczy miliony bakterii w ciągu kilku minut; wyjątkowo stabilna; bardzo ekonomiczna dzięki opracowanej przez nas wydajnej technologii produkcji
  Zastosowanie: jako dezynfektant; biokonserwant w przemyśle spożywczym; w produktach do higieny zwierząt; do izolacji kwasów nukleinowych i białek z gronkowców; w diagnostyce; jako składnik dermokosmetyków do zapobiegania zakażeniom skórnym, w tym trądzikowi; jako składnik nowoczesnych opatrunków antybakteryjnych.
 1. „RNazy” – nowe enzymy selektywnie tnące RNA do zastosowania w przemyśle i badaniach naukowych. Cząsteczki RNA są kluczowe dla funkcjonowania wszystkich organizmów żywych. Biorą udział w przekazywaniu informacji genetycznej i w regulacji fizjologii komórek, stosuje się je jako materiały w nanotechnologii i tworzy się z nich leki. Badanie struktur i funkcji RNA oraz tworzenie ich sztucznych odpowiedników jest jednak trudne i kosztowne z powodu braku komercyjnie dostępnych enzymów przecinających specyficzne sekwencje RNA.
  Zespół prof. Bujnickiego opracował szereg rozwiązań pozwalających na przeprowadzenie nieosiągalnych do tej pory manipulacji cząsteczkami RNA. Rozwijany zestaw narzędzi pozwala przede wszystkim na przecinanie RNA w obrębie określonej sekwencji. Wykorzystano tym celu zmodyfikowaną RNazę H oraz Endorybonukleazę MiniIII.
  Wyniki prac zespołu są chronione dwoma międzynarodowymi patentami. Obecnie w oparciu o uzyskane wyniki realizowany jest projekt finansowany z Programu Badań Stosowanych, który we współpracy z firmą A&A Biotechnology umożliwi komercjalizację wynalazku. Projekt o potencjale wdrożeniowym, dla którego poszukiwany jest partner biznesowy.
 1. Nowy typ leku przeciwgrypowego. Celem projektu jest opracowanie nowatorskiego, uniwersalnego leku przeciwgrypowego, którego działanie umożliwi wyleczenie pacjenta na każdym etapie rozwoju choroby. Nowy typ leku będzie działał na wszystkie szczepy wirusa, co umożliwi eliminację problemu lekooporności.
  Dzięki autorskiemu modelowi komputerowemu opracowane zostały związki chemiczne, które pozwalają na zablokowanie rozwoju i namnażania wirusa w komórce, bez negatywnego wpływu na jej funkcjonowanie. Działanie związków zostało potwierdzone badaniami in vitro oraz zweryfikowane w badaniach na eukariotycznych liniach komórkowych infekowanych wirusem grypy przez laboratorium Uniwersytetu Gdańskiego.
  Celem projektu jest rozwój autorskiej technologii i komercjalizacja opracowanych związków chemicznych. Możliwe będzie również dalsze wykorzystanie metodyki dla opracowania innych skutecznych leków antywirusowych. Projekt o potencjale wdrożeniowym, dla którego poszukiwany jest partner biznesowy.
 1. Biomarkery mikroRNA w osoczu krwi do diagnostyki wczesnego stadium choroby Alzheimera. Choroba Alzheimera (AD) dotyka ponad 45 milionów osób. Skuteczność terapii AD zależy od wczesnej diagnozy, lecz obecnie brak jest łatwo dostępnych metod umożliwiających rozpoznanie wczesnej AD u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi (MCI). Postęp w diagnostyce AD zależy w dużej mierze od identyfikacji nowych biomarkerów wczesnych stadiów AD w próbkach krwi. Jedna z najbardziej obiecujących dróg identyfikacji biomarkerów we krwi koncentruje się na stabilnych cząsteczkach mikroRNA (miRNA). Metodą qRT-PCR zidentyfikowaliśmy 6 nowych miRNA o konsekwentnie zmienionej ekspresji w osoczu krwi we wczesnym stadium AD u pacjentów z MCI w porównaniu do osób bez demencji (zgłoszenie patentowe P.416956, PCT/IB2016/052440). Profilowanie tych miRNA może stanowić nową metodę diagnostyki wczesnej AD. Metoda ta jest tańsza, szybsza, łatwiej dostępna w warunkach klinicznych, niż jakikolwiek inny obecnie przyjęty sposób diagnostyki AD i może zrewolucjonizować przyszłą diagnostykę AD. Projekt o potencjale wdrożeniowym, dla którego poszukiwany jest partner biznesowy.