Współpraca
z biznesem

Cenniki

Warszawski Uniwersytet Medyczny

CENNIK USŁUG_WUM_UDOSTĘPNIENIE INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ

pobierz

CENNIK USŁUG_WUM_USŁUGI NAUKOWO - BADAWCZE

pobierz

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

CENNIK USŁUG_IBD PAN

pobierz

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

CENNIK USŁUG_(CBM) IBB PAN

pobierz

CENNIK USŁUG_(MSLAB_1) IBB PAN

pobierz

CENNIK USŁUG_(MSLAB_2) IBB PAN

pobierz

CENNIK USŁUG_IBB PAN pracownia sekwencjonowania DNA

pobierz

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

CENNIK USŁUG_IPPT PAN

pobierz

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

CENNIK USŁUG_MIBMiK

pobierz