Współpraca
z biznesem

Komercjalizacja wyników badań

Obsługą procesu zarządzania własnością intelektualną instytutów zrzeszonych w konsorcjum CePT, m.in. ochroną prawno-patentową wyników badań, ich komercjalizacją oraz obsługą świadczenia usług na rzecz podmiotów zewnętrznych, w tym przedsiębiorców, zajmują się wyspecjalizowane Centra Transferu Technologii.

centr transferu technologii 1

William Szekspir
William Szekspir
Uniwersytecki Ośrodek Transferu email.osoby@mail.pl +48 733 333 333
Imię Nazwisko
Uniwersytecki Ośrodek Transferu email.osoby@mail.pl +48 733 333 333

centr transferu technologii 2

Imię Nazwisko
Uniwersytecki Ośrodek Transferu email.osoby@mail.pl +48 733 333 333
Imię Nazwisko
Uniwersytecki Ośrodek Transferu email.osoby@mail.pl +48 733 333 333

centr transferu technologii 3

Imię Nazwisko
Uniwersytecki Ośrodek Transferu email.osoby@mail.pl +48 733 333 333
Imię Nazwisko
Uniwersytecki Ośrodek Transferu email.osoby@mail.pl +48 733 333 333