Aktualności

Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Konsorcjanci CePT…

Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Konsorcjanci CePT uczestniczący w Projekcie INFRASTART CePT, w pierwszym roku realizacji projektu otrzymali dofinasowanie w wysokości około 4 600 000 zł.. Dofinansowanie wpłynęło na konto Projektu w dniu 8 grudnia 2021 roku.